Materiaalin julkaisija
Kuvaus

En guide för alla om hur man skapar ett kemikaliesmart hem. Materialet har producerats av Finlands svenska Marthaförbund inom projektet Giftfritt dagis. Projektets syfte är att minska på skadliga ämnen i daghemmen och skapa en tryggare vardag för barnen. Projektet har fått finansiering av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr.

Julkaisumuoto
  • WWW-sivusto
Kieli
  • ruotsi