Materiaalin julkaisija
Tekijät
Numminen Sini
Julkaisuvuosi
2019
Kuvaus

Miten köyhissä ja sähköttömissä olosuhteissa voidaan laittaa ruokaa, tehdä läksyt, tai kylmäsäilyttää elintarvikkeita? Miten ja missä aurinkoenergiaa kannattaa hyödyntää? Tarkoitus on miettiä lasten ja nuorten kanssa, mihin perusasioihin energiaa oikeasti tarvitaan. Aalto-yliopiston energiatieteiden ja kehitysmaiden tutkijan laatima esityskalvosarja ja opettajan taustamateriaali sisältää esimerkkejä tutkimusmatkoilta Intiasta. Sisältää muutamia sähköenergialaskuja (E=P*t), joiden avulla energian suuruusluokat tulevat tutummaksi. Oppiaineet: fysiikka, maantiede ja yhteiskuntaoppi. Sopii peruskouluihin ja lukioihin. Vapaasti käytettävissä.

Asiasanat
aurinkoenergia
aurinkokeittimet
aurinkosähkö
energia
energiaköyhyys
energiamuodot
energian säästö
energianiukkuus
energiapalvelu
energiatietoisuus
fysiikka
globaali oikeudenmukaisuus
globaalikasvatus
Intia
kehitysmaat
kehitysmaatutkimus
keksinnöt
kylmäsäilytys
lämmitys
maantiede
niukka innovaatio
Ruuanlaitto
sähkö
suomi
veden lämmitys
Julkaisumuoto
  • Asiakirjatiedosto
  • Diasarja
  • Opetusväline
Kieli
  • suomi