Materiaalin julkaisija
Tekijät
Pinja Sipari
Julkaisuvuosi
2016
Kuvaus

Ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten toimintaan ja luonnonympäristöihin nyt ja etenkin tulevaisuudessa. Elämänkatsomustiedon näkökulmasta ilmastonmuutos on ennen kaikkea oikeudenmukaisuuteen ja arvoihimme liittyvä ilmiö. Pohdittavat kysymykset liittyvät myös muuttuvaan elämisen tapaamme ja siihen, mitä on onnellisuus ja hyvä elämä. Elämänkatsomustiedon opetus onkin merkittävässä roolissa ilmastonmuutos -ilmiön syvällisessä ymmärtämisessä ja ilmastoystävällisen maailman rakentamisessa.

Materiaali kuvaa ilmastonmuutoksen juuri biologian näkökulmasta ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia, sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita.

Asiasanat
elämänkatsomustieto
ihmisoikeudet
ilmastokasvatus
ilmastonmuutos
kuluttajakasvatus
oikeudenmukaisuus
onnellisuus
Julkaisumuoto
  • WWW-sivusto
Kieli
  • suomi