Materiaalin julkaisija
Tekijät
Rantaniitty Toni
Kuvaus

Työssä valmistetaan biomuovia maissi­- tai
perunatärkkelyksestä. Yläkoululaisten kanssa käydään
teoria ryhmän taitotasosta riippuen joko käymällä läpi
tärkkelyksen pilkkoutuminen pienemmiksi sokereiksi
lämmön ja happamuuden vaikutuksesta tai voidaan puhua
yleisesti depolymeraatiosta polymeraation vastakohtana.
Kokeellinen työ suoritetaan joko kemikaaleilla tai
kemikaaleilla/elintarvikkeilla.
Lukiotasolla katsotaan, millaisia tärkkelysmolekyylin
rakennetta koossa pitävät molekyylit ovat ja miten ne
muuttuvat depolymeraatiossa. Lisäksi lukiolaiset voivat
suorittaa kokeen joko yläkoulun ohjeiden mukaisesti tai
tutustua refluksointimenetelmään.

Julkaisumuoto
  • Asiakirjatiedosto
Kieli
  • suomi