Kuvaus

Tälle sivulle on kerätty Biologian ja maantieteen opettajien liiton hankkeissa tuotettuja materiaaleja, jotka sopivat etäopetukseen ja myös olemassaolevia materiaariaaleja on kehitetty etäopetukseen paremmin sopivaksi. Materiaalia löytyy etenkin seuraavista teemoista: ilmastonmuutos, globaali vastuu, vastuullinen ruoka ja ruuantuotanto, vastuullinen kuluttaminen, vaikuttaminen sekä maaperä osana ekosysteemejä ja luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi on tuotettu materiaalia eliökokokoelmien tekemisen tueksi.

Asiasanat
eliökokoelmat
etäopetus
etäopiskelu
etätehtävät
globaali vastuu
ilmastonmuutos
luonnon monimuotoisuus
maaperä
ruuantuotanto
vaikuttaminen
vastuullinen kuluttaminen
vastuullinen ruoka
Julkaisumuoto
  • Opetusväline
  • Sähköiset tehtävät / pelit
  • Video
  • WWW-sivusto
Kieli
  • suomi