Takaisin hakuun
Materiaalin julkaisija
Tekijät
Jari Silander
Kuvaus

Ohjeen avulla opit hakemaan avointa vedenlaatutietoa Suomen ympäristökeskuksen rekisteristä.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) avoin tieto löytyy internet osoitteesta
http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto. SYKE tarjoaa avointa dataa ja tietoa kestävän ympäristön ja yhteiskunnan rakentamiseen. Tietoja on saatavilla mm. pinta- ja pohjavesistä, Itämerestä, ympäristön kuormituksesta ja häiriötekijöistä, arvokkaista luonnonympäristöistä, maanpeitteestä ja rakennetusta ympäristöstä.

Julkaisumuoto
Kieli
Soveltuvuus oppiaineisiin