picture_as_pdf

3. luokan koulupäivä metsässä

Julkaisuvuosi
2015
Kuvaus

2 tuntia kestävä metsäretki, jonka sisältönä ovat I) englanti: verbit, luontosanasto, värit, II) matematiikka: mittayksiköt ja geometria, II) ympäristötieto: jokamiehenoikeudet ja IV) kaikkien aistien käyttö luonnon havainnoimisessa.

Julkaisumuoto
  • WWW-sivusto
Kieli
  • suomi