picture_as_pdf

1. luokan koulupäivä metsässä

Julkaisuvuosi
2015
Kuvaus

1. luokan 3 tuntia kestävä metsäretki, jossa tavoitteena ovat I) luontosuhteen luominen, II) oppia äidinkieltä; kuvailevat sanat, ilmaisutaidon harjoittelu, III) matematiikkaa: lukujen kymmenlukujen kertaaminen, geometriset muodot ja IV) ympäristöoppia: jokamiehenoikeudet ja ympäristön tutkimustavat.

Asiasanat
äidinkieli
alakoulu
geometria
ilmaisutaito
jokamiehenoikeudet
kymmenluvut
liikunta
luvut
matematiikka
metsäretki
metsät
ulkoleikit
ympäristöoppi
ympäristötutkimus
Julkaisumuoto
  • WWW-sivusto
Kieli
  • suomi