MATERIAALIPANKKI

Aistiharjoitus: löydä auton reitti

Tekijäorganisaatio(t)
Kehittämiskeskus Opinkirjo ry
Tekijä / tekijät:
Kesler Merike
Sijainti (URL-osoite)
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2019/03/opinkirjo_teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Tehtävämoniste

Julkaisuvuosi
2008
Kuvaus
Harjoituksessa verrataan näkö- ja tuntoaistia. Sormella autoreitti pitäisi löytyä nopeammin kuin silmällä. Koska silmien kautta tulevaa informaatiota on enemmän, aivojen on tehtävä myös enemmän työtä joten aikaakin kuluu enemmän. Mitä tarvitaan: autoreitti-moniste, nuppineula, kello, sanomalehti. (Lähde: Das grosse Buch der Experimente. Über 200 spannende Versuche, die klüger machen. 2004.)
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus


Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku