MATERIAALIPANKKI

Ympäristövastuullinen arki: ohjaajan opas ja keskusteluaineisto lapsiperheille

Tekijäorganisaatio(t)
Ekokumppanit Oy / Ympäristötietokeskus Moreenia
Mannerheimin Lastensuojeluliitto (Hämeen piiri)
Tekijä / tekijät:
Ovaska Sanna, Käkönen Kiira
Sijainti (URL-osoite)
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/ymp-ohjaajan-opas_mll.pdf
Siirry materiaaliin   2
Julkaisuvuosi
2013
Kuvaus
Opas tarjoaa keskusteluaineiston ja toimintaideoita ympäristöasioiden käsittelyyn perhekahviloissa ja muissa vanhempien vertaisryhmissä, perhetapahtumissa ja kerhoissa. Opas sisältää taustatietoa, keskustelukortit, ohjelmaideoita, vierailijaehdotuksia ja vinkkejä kotiin viemiseksi. Oppaasta voi poimia erilaisille ryhmille ja eri-ikäisille lapsille sopivaa ohjelmaa ja sitä voi hyödyntää myös päiväkodeissa ja neuvoloissa.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku