Luonnosta hyvinvointia lapsille ja nuorille - Kuvauksia luonnon hyvinvointivaikutuksista, palveluista ja malleista palveluiden kehittämiseen

Tekijäorganisaatio(t)
Kansallinen Hyvinvointiverkosto
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Tekijä(t)
Polvinen Kirsi, Pihlajamaa Jussi, Berg Pekka
Sijainti (URL-osoite)
http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/Luonnosta_hyvinvointia_lapsille_ja_nuorille.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2012
Kuvaus
Julkaisun tavoitteena on lisätä tietoisuutta liikunnan ja luontoympäristön hyvinvointivaikutuksista ja hyödyntämisen mahdollisuuksista kehitettäessä käyttäjälähtöisiä palveluita sekä esitellä tapoja palveluiden jäsentämiseen. Julkaisu on suunnattu luontoa hyödyntävien palveluiden kehittäjille, heidän asiakkailleen, päättäjille ja kaikille muille asiasta kiinnostuneille. Luonnossa tapahtuvan toiminnan vaikutuksia fyysisen kunnon paranemisen lisäksi ovat myönteinen kehitys mielikuvituksessa, aloitteellisuudessa, suunnistus-, havainto- ja yhteistyökyvyissä sekä sosiaalisissa taidoissa.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Kestävä
elämäntapa ja
yhteiskunta

Käyttö
Kohderyhmä

Julkisuus
Materiaali on maksutonta
Käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku