MATERIAALIPANKKI

Oppimisen Sillat - Kohti osallistavia oppimisympäristöjä

Tekijäorganisaatio(t)
Helsingin yliopisto
Tekijä / tekijät:
Kumpulainen Kristiina, Krokfors Leena, Lipponen Lasse, Tissari Varpu, Hilppö Jaakko, Rajala Antti
Sijainti (URL-osoite)
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/15628/OppimisenSillat.pdf?sequence=2
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Ruotsinkielinen julkaisu

Englanninkielinen julkaisu

Julkaisuvuosi
2009
Kuvaus
Kirjassa kuvataan keinoja, joiden avulla oppimisympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneet voivat tukea oppijoiden osallisuutta ja kasvua aktiivisiksi toimijoiksi. Sisältää sekä teoriaa, että käytännön esimerkkejä ja kehittämishankkeita. Lopuksi teoksessa esitetään suosituksia käytännön työntekijöille ja koulutuspolitiikan päättäjille. Kirja on syntynyt Opetusministeriön rahoittaman Oppiminen ja opetus formaalien ja informaalien oppimisympäristöjen rajapinnoilla -tutkimushankkeen tuloksena. Yhteistyökumppaneina on ollut mm. Vantaan luontokoulu ja Luontokoulu Arkki.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku