MATERIAALIPANKKI

Hiilen kierto ja yhteyttäminen

Tekijäorganisaatio(t)
Sijainti (URL-osoite)
http://www.opinkirjo.fi/easydata/customers/opinkirjo/files/tiedekasvatus/tiedekerho/teemakokonaisuudet/metsa_ii/5_hiilen_kierto_ja_yhteyttaminen.pdf
Siirry materiaaliin   1
Julkaisuvuosi

Kuvaus
Tehtävässä demostroidaan hiilen kiertoa ja yhteyttämistä. Massapalloista valmistettujen mallien avulla havainnollistetaan molekyylien syntymistä ja atomien uudelleen järjestymistä erilaisissa elintärkeissä reaktioissa. Harjoitus voidaan tehdä yksilö- tai parityönä. Tarvittavia välineitä: massapalloja, liimaa (kuumaliimaa tai paperiliimaa), vesiväriä tai tusseja, kaaviokuva hiilen pitkästä ja lyhyestä kierrosta (sisältää yhteyttämisen, molekyylirakenteet ja reaktiokaavat), kartonkia.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto


Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku