MATERIAALIPANKKI

Tiedekerho, teemana metsä

Tekijäorganisaatio(t)
Kehittämiskeskus Opinkirjo ry
Tekijä / tekijät:
Kesler Merike, Sarenius Vesa-Matti, Alanen Ville, Mikkola Hanna-Kaisa, Jauhiainen Kaisa, Laine Jukka
Sijainti (URL-osoite)
https://opinkirjo.fi/toiminta/harrastaminen-koulussa/tutkitaan-ilmioita/metsa/
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Turvallisuusohjeet

Tiedekerhon perustaminen

Julkaisuvuosi
2006
Kuvaus
Metsäkerhokokonaisuudessa II perehdytään lehtien rakenteeseen syvällisemmin sekä puuhun ja paperiin, joka on metsän yksi tärkeimmistä tuotteista. Lisäksi pohditaan hiilen kiertoa luonnossa ja ihmisen vaikutusta tähän kiertoon. Kerhokokonaisuudessa on esitetty kuuden kerhokerran (á 1 tunti) sisältöjä. Kerhokerroilla tehdään kokeellisia ja toiminnallisia tehtäviä. Harjoitukset on kuvattu sivustolta löytyvissä pdf-dokumenteissä.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku