MATERIAALIPANKKI

Puun monet mahdollisuudet

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen Metsäyhdistys ry
Tekijä / tekijät:
Piesala Pirjo
Sijainti (URL-osoite)
http://www.smy.fi/materiaali/puun-monet-mahdollisuudet/
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Puun monet mahdollisuudet PDF-kirja

Materiaalin tilauslomake

Julkaisuvuosi
2009
Kuvaus
Kirja suomalaisesta puunjalostusteollisuudesta. Sisältää kuvauksen metsistä ja niiden käyttöä ohjaavista tekijöistä. Lisäksi selvitetään puun rakennetta ja ominaisuuksia sekä kerrotaan metsänhoidon ja puunkorjuun keinoista tuottaa halutunlaista puuta. Kirjassa tuodaan esille myös puun käytön ilmastovaikutuksia. Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti yläkoulun ja toisen asteen opettajille taustamateriaaliksi ja tietojen päivitykseen. Kirja käy myös puu- ja metsäalan opiskelijoille. Saatavilla maksuton pdf-versio sekä maksullinen painotuote. Painetun kirjan hinta: 8 €/kpl + postituskulut. Opettajalle yksi kappale on maksuton.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku