MATERIAALIPANKKI

Suuri mysteeri – tehtäväkortit ekosysteemipalveluista

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen luontokeskus Haltia / Metsähallitus
Helsingin kaupunki / Harakan luontokeskus
Espoon ympäristönsuojelu / Villa Elfvikin luontotalo
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
Luonto-Liitto ry
Sijainti (URL-osoite)
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ymparistotietoisuus/kasvatus/suurimysteeri
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Selattava pdf

Tehtäväkortit ekosysteemipalveluista

Tietokortti ekosysteemipalveluista

Vinkkejä tutkimusretkelle

Tehtäväkorttien tulostusohje

Julkaisuvuosi

Kuvaus
Tervetuloa ihmettelemään ja tutkimaan ekosysteemipalveluita eli luonnon tarjoamia upeita hyötyjä ja onnenaiheita!

Tehtäviä ja harjoituksia voi tehdä missä tahansa ulkona. Ne koostuvat tarinoista, matalan kynnyksen improvisaatiosta ja draamasta, rauhallisesta läsnäolosta ja vaeltelusta ulkona sekä ongelmanratkaisusta.

Ennen ulosmenoa kannattaa virittäytyä seikkailuun oheisen videon avulla.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku