MATERIAALIPANKKI

Ilo kasvaa ulkona - luontotoiminnan käsikirja

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen Latu ry.
Suomen ympäristöopisto SYKLI
Tekijä / tekijät:
Fågel Riina, Jussila Virpi, Sarkkinen Silja (toim.)
Sijainti (URL-osoite)
https://ilokasvaaulkona.fi/wp-content/uploads/2021/12/ilo-kasvaa-ulkona-luontotoiminnan-kasikirja.pdf
Siirry materiaaliin   1
Julkaisuvuosi
2021
Kuvaus
Käsikirja on tarkoitettu kaikille luontotoiminnasta kiinnostuneille varhaiskasvatus- ja esiopetusryhmille. Käsikirja toimii alkusysäyksenä luontotoiminnasta kiinnostuneille ja vahvistuksena säännöllisesti ulkona jo toimiville. Julkaisun kirjoittamiseen on osallistunut upea joukko alan ammattilaisia, tutkijoita, kouluttajia ja luontotoimintaa tukevia tahoja. Ilo kasvaa ulkona – tule mukaan!
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku