MATERIAALIPANKKI

Tutkien ja toimien - Luma -oppiminen varhaiskasvatuksessa

Tekijäorganisaatio(t)
Vantaan kaupunki
Vantaan luontokoulu
Tekijä / tekijät:
Vantaan Kokeellinen oppimisympäristö Goes Metsä, Vantaan Luontokoulun ja Vantaalaisia päiväkoteja.
Sijainti (URL-osoite)
https://sites.google.com/view/oppivavantaahankkeet/kokeellinen-oppimisymp%C3%A4rist%C3%B6-goes-mets%C3%A4/luma-malli-ja-materiaali
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2021
Kuvaus
Kokeileminen ja kehollinen toiminta ovat tärkeitä oppimisessa. Mitä pienempi lapsi on, sitä merkittävämpää on toiminnallisuus. Toiminnallisuuteen kuuluu koko kehon ja aistien käyttö oppimistilanteissa. Kokeilemalla lapsi kiinnostuu asioista ja osaa yhdistää havaintojaan aiempiin kokemuksiinsa. Käsitteiden merkitysten avaaminen ja toiminnan sanoittaminen ovat tärkeitä LUMA-oppimisessa ja -opetuksessa myös lasten sanavaraston laajentumisen näkökulmasta. Kuvien käyttö helpottaa käsitteiden ymmärtämistä.

Tutkien ja toimien -malli tarjojaa kasvattajille viitekehyksen ja vinkkejä kasvattamisen kehittämiseen luma-teemoja painottaen.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku