MATERIAALIPANKKI

Lajikortit_sammakon kehitysvaiheet

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen ympäristöopisto SYKLI
Tekijä / tekijät:
Jussila Virpi ja Fågel Riina
Sijainti (URL-osoite)
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploads/2021/05/grass-snake-and-frog-life-cycle-2021-05.pdf
Siirry materiaaliin   1
Julkaisuvuosi
2021
Kuvaus
Lajikortit opetuskäyttöön kolmella eri kielellä, suomi, ruotsi, englanti sekä tieteellinen nimi.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku