MATERIAALIPANKKI

Pieni opas ympäristöahdistukseen

Tekijäorganisaatio(t)
FEE Suomi
Mieli ry
Tekijä / tekijät:
Kunttu Sinikka, Soinnunmaa Pihla
Sijainti (URL-osoite)
https://mappa.fi/user_content/b19918dd4eedd5aba805088201648278072851db
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2021
Kuvaus
Pieni opas ympäristöahdistukseen sisältää̈ keskeisimmät taustatiedot ympäristöahdistuksesta helppolukuisessa muodossa, seitsemän toimivaksi havaittua harjoitusta sekä̈ linkkejä̈ lisätiedon lähteille. Opas tukee ympäristökysymysten käsittelemistä valtakunnallisen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku