MATERIAALIPANKKI

Luonto ja tunteet 1–4

Tekijäorganisaatio(t)
Luonto ja Tunteet -hanke
Tekijä / tekijät:
Koivula Leena
Sijainti (URL-osoite)
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/
Siirry materiaaliin   1
Julkaisuvuosi
2020
Kuvaus
Tavoitteena on vahvistaa kykyä pärjätä ympäristöahdistuksen ja muiden hankalien tunteiden parissa sekä luoda uskoa osallistujien omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa.

Osat toimivat myös itsenäisesti (tarkemmat tiedot verkkosivulta).

Luonto ja tunteet 1: Orientoituminen ympäristöaiheeseen, ympäristötunteiden sanoittaminen, arvot

Luonto ja tunteet 2: Keskustelu- ja kuuntelutaito, kuulluksi tulemisen kokemus, itsetunnon vahvistaminen, harjaantuminen tunteiden sanoittamisessa, suora ympäristötoiminta (K16)

Luonto ja tunteet 3: Kuluttaminen, onnellisuus, kyky hyväksyä oma ja muiden keskeneräisyys

Luonto ja tunteet 4: Tulevaisuus, pelko, toivo
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku