MATERIAALIPANKKI

Väriretki

Tekijäorganisaatio(t)
Luonto ja Tunteet -hanke
Lasten ja nuorten taidekeskus / Villa Arttu
Tekijä / tekijät:
Laaksonen Nina, Koivula Leena
Sijainti (URL-osoite)
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2020
Kuvaus
Havainnoidaan ja kerätään tietoa lähiluonnosta sekä työskennellään värien kanssa kuvaten, maalaten ja sanoja käyttäen. Väriretki-tehtävä lisää vuorovaikutusta luonnon kanssa, aktivoi havaintoherkkyyttä ja luovuutta. Taidetyöskentelyn tarkoituksena on helpottaa mielen käsiteltävänä olevaa taakkaa ja vahvistaa psyykkistä kestävyyttä ekologisen kriisin aikana.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto


Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku