MATERIAALIPANKKI

Luonto ja tunteet: Ryhmätoiminnan perusteita -opas

Tekijäorganisaatio(t)
Luonto ja Tunteet -hanke
Tekijä / tekijät:
Koivula Leena
Sijainti (URL-osoite)
https://www.luontojatunteet.fi/wp-content/uploads/2020/07/Luonto-ja-tunteet_Ryhma%CC%88toiminnan-perusteet.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2020
Kuvaus
Opas on laadittu ohjaajien ja opettajien avuksi ryhmätilanteisiin, joissa käsitellään voimakkaita tunteita herättäviä teemoja. Opas on kirjoitettu erityisesti ympäristöaiheen näkökulmasta, mutta soveltuu osin käytettäväksi myös muissa tunnetyöskentelyä vaativissa ryhmätilanteissa.

Oppaan kohderyhmänä ovat erityisesti sellaiset ryhmänohjaajat, joilla ei ole pedagogista taustaa tai aiempaa kokemusta tunnetyöskentelyn ohjaamisesta.

Opas on osa Luonto ja tunteet -työkalupakettia, joka sisältää opetus- ja ryhmänohjausmateriaalia aikuisille ja yli 15-vuotiaille.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku