MATERIAALIPANKKI

Isäni kalastaa tulevaisuutta ajatellen

Tekijäorganisaatio(t)
Marine Stewardship Council, MSC
Sijainti (URL-osoite)
https://www.msc.org/se/skola
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2020
Kuvaus
MSCs undervisningsmaterial är byggt runt en interaktiv hemsida och en kortfilm, "Min pappa fiskaren". Här får eleverna undersöka hur viktigt havet och fiske är för oss människor och vad vi kan göra för att skydda det. Övningarna är kopplade till läroplanen och är anknutna till de Globala målen för hållbar utveckling. Materialet består av lärarhandledda lektionsserier för naturvetenskapliga ämnen med presentationer, lekar och diskussionsunderlag så att eleverna får reflektera över vad hållbarhet innebär genom att gå på djupet om hållbart fiske.

Paketet kan användas i sin helhet eller som enstaka lektioner och övningar. Det är helt gratis att ladda ned.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku