MATERIAALIPANKKI

Kuka muu muka?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen.

Tekijäorganisaatio(t)
Sisäministeriö/Inrikesministeriet
Sijainti (URL-osoite)
https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/5376058/Kuka+muu+muka
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2014
Kuvaus
Oppaan ideat, mallit ja esimerkit ovat hyödyllisiä jokaiselle, joka haluaa parantaa ryhmien välisiä suhteita omassa lähiympäristössään. Opas on suunnattu erityisesti julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille, kuten opettajille, kuntien monikulttuurisuus-, maahanmuutto-, romani-, saamelais- tai vammaiskysymyksistä vastaaville työntekijöille.
* avainkäsitteet ja muutamia yhteiskunnallisia teorioita.
* ideoita toimintatapojen ja politiikkojen kehittämiseen paikallistasolla
* ryhmien välisten suhteiden mittaamiseen ja seurannan periaatteisiin ja menetelmiin tutustuminen
* erilaisia käytännön menetelmiä hyvien suhteiden edistämiseen
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku