MATERIAALIPANKKI

Fisk - tematisk undervisning i blå miljöer

Tekijäorganisaatio(t)
Natur och Miljö
Luonnonvarakeskus
Tekijä / tekijät:
Kåll-Fröjdö Sara, Smeds Pia
Sijainti (URL-osoite)
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/546158
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2020
Kuvaus
Fisk. Tematisk uteundervisning i blå miljöer - en lärarhandledning ska hjälpa dig som pedagog att arbeta kring temat fisk. Här hittar du lätt och inspirerande för dig och dina elever, fastän ni inte känner till så mycket om fisk på förhand. Materialet passar bäst för undervisning i åk 4-7, men kan anpassas till andra åldersgrupper vid behov.

I denna lärarhandledning finns fakta i lättillgänglig form. Vi har fokuserat på förhållandena i regionen Kvarkenområdet, Bottenhavets och Bottenvikens kusttrakter och de vattendrag som rinner ut i brackvattenshavet.

Fiskens inre liv, företagsfostran, hållbar utveckling, glosjöar som livsmiljö och fiskbullar stekta på stekhäll över öppen eld – här finns en mängd spännande och intressanta möjligheter till upplevelsebaserat, kollaborativt lärande i blå miljöer, samt fördjupning i klassrummet som efterarbete.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Materiaalin soveltuvuusalue
Pohjanmaa
Kvarkenområdet, Bottenhavets och Bottenvikens kusttrakter
Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku