MATERIAALIPANKKI

Yyterin luonto -oppimiskokonaisuus

Tekijäorganisaatio(t)
Porin kaupunki/ympäristö- ja lupapalvelut -toimiala
Sijainti (URL-osoite)
https://www.pori.fi/intopolku/ymparistopolku/oppimiskokonaisuus-yyterin-luonto
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2015
Kuvaus
Oppimiskokonaisuudessa tutustutaan Yyterin dyynien historiaan ja erityispiirteisiin. Yyterin santojen lentohiekka-alue on Etelä-Suomen laajin yhä aktiivinen dyynialue ja tärkeimpiä uhanalaisten dyyniluontotyyppien suojelualueita Suomessa. Oppimiskokonaisuuteen sisältyy PowerPoint-esitykset: 1) Yyterin dyynien ja niiden kasvillisuuden muodostuminen ja kehittyminen (sisältää taustatekstin), 2) Yyterin santojen aluetta uhkaavat tekijät, kuten rehevöityminen ja dyynien kuluminen ja 3) jääkauden vaikutukset ja alueen geologia (sisältää taustatekstin). Alueeseen pääsee tutustumaan tehtävien avulla joko luokkatilassa tai luonnossa.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto


Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Materiaalin soveltuvuusalue
Satakunta
Yyterin sannat sijaitsevat Porissa. Kohde on kuitenkin valtakunnallisesti tunnettu.
Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku