MATERIAALIPANKKI

Maaperä on tärkeä luonnonvara -video

Tekijäorganisaatio(t)
Biologian ja maantieteen opettajien liitto, BMOL ry
Artur Kazmertsuk
Tekijä / tekijät:
Artur Kazmertsuk
Sijainti (URL-osoite)
https://www.youtube.com/watch?v=MG8BRtsycj8  
Siirry materiaaliin   4
Julkaisuvuosi
2020
Kuvaus
Video käsittelee maaperää ja sen laatuun vaikuttavia tekijöitä. Se sopii yläkoulu- ja lukioikäisille opiskelijoille. Videon kesto: 5:55  
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku