MATERIAALIPANKKI

Ympäristökasvatusta Pohjoismaissa: Kirja elämyksistä, oppimisesta ja osallisuudesta ihmisen ja luonnon välisessä kanssakäymisessä

Tekijäorganisaatio(t)
Nordic Council of Ministers
Nordic Council of Ministers Secretariat
Nordisk Arbejdsgruppe for Biologisk Mangfoldighed (NBM)
Suomen ympäristöopisto SYKLI
Tekijä / tekijät:
Sandberg Eva (toim), Rohde Torfinn, Cserhalmi Niklas, Lohne Brita Homleid, Sandell Klas, Edlev Lasse, Sætermo Benny, Carlsson Tomas, Sørensen Ole, Hanssen Kjersti, Danielsen Live Solbrækken, Fagerwing Lena, Schmidt Thomas Larsen, Knudsen Met
Sijainti (URL-osoite)
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1367637&dswid=5801
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2019
Kuvaus
Kirjassa kuljetaan villipeuran jäljillä ja poltetaan riimuja viikinkien seurassa, saat esimerkkejä puron hyödyntämisestä opetuksessa tai tarinan mahdollisuuksista. Teemana on suoran luontokokemuksen mahtava voima, joka voi jopa kääntää kokijan maailmankuvan päälaelleen.

Kirja on sinulle, jota kiinnostaa ympäristökasvatuksen mahdollisuudet tukea kestävää tulevaisuutta ja edistää luonnonsuojelua tai vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin. Se innostaa ympäristökasvattajia – eli meitä kaikkia – tarjoamaan entistä monimuotoisempia luontokokemuksia ja oppimismahdollisuuksia Pohjoismaisessa luonnossa ja sen monissa kulttuurimaisemissa.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku