MATERIAALIPANKKI

Ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki

Metsäreppu

Tekijäorganisaatio(t)
Ulos oppimaan Kuopiossa -hanke
Keski-Suomen ELY-keskus
Tekijä(t)
Elonheimo Meri
Sijainti (URL-osoite)
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/mets%C3%A4reppu
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Metsärepun sisältö

Ohjeita ulkokouluun metsässä

Luettelo tehtävistä, symboleista ja lähteistä

Aistiharjoitustehtäviä

Havaitsemisen ja luokittelun tehtäviä

Tehtäviä lajikorteilla

Monimuotoisuuden tutkimistehtäviä

Luontopolkutehtäviä

Ilmaisutehtäviä

Tehtäviä kielen oppimiseen

Matematiikan tehtäviä

Julkaisuvuosi
2018
Kuvaus
"Metsäreppu" on kokoelma tehtäviä ja tarvikkeita ulko-opetukseen metsässä.
Se sisältää aistiharjoituksia, luonnon havainnointiin ja monimuotoisuuden tutkimiseen ohjaavia tehtäviä sekä metsäisiä ideoita kielen ja ilmaisun sekä matematiikan oppimiseen.

Tehtävien kesto vaihtelee muutamasta minuutista pariin oppituntiin.
Aidot havainnot ja luonnon tarjoamat materiaalit ovat pääosassa ja apuna käytetään yksinkertaisia tarvikkeita. Mallin avulla voit koota oman ulko-opetusrepun.

Suunniteltu alakouluille, sovellettavissa esikoulusta yläkouluun.
Kehitetty hyväksi havaituista harjoituksista Ulos oppimaan Kuopiossa –hankkeessa vuosina 2016-2018.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä
elämäntapa ja
yhteiskunta
Ympäristön tila
Käyttö
Kohderyhmä

Julkisuus
Materiaali on maksutonta
Käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Soveltuvuusalue
Ei aluerajausta
Metsäreppuja on lainattavissa Kuopiossa.
Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku