MATERIAALIPANKKI

Porrastutkimus

Tekijäorganisaatio(t)
Turun kaupunki, TOP-keskus
Luostarivuorenkoulu, Turku
Tekijä / tekijät:
Halttunen Johanna, Lehtinen Kimmo
Sijainti (URL-osoite)
http://www.paikkaoppi.fi/fi/porrastutkimus/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2016
Kuvaus
Tehtävä soveltuu yläkouluun ja lukioon, ensisijaisesti fysiikan oppiaineeseen. Sen voi toteuttaa myös fysiikan, maantiedon ja historian monialaisena tehtävänä.

Tutkimuskohteena on omassa lähiympäristössä sijaitsevat portaat. Tehtävämalli ohjeistaa mittauksiin ja havaintoihin fysikaalisista suureista työ ja teho. Kentältä kerätyt havainnot kirjataan tehtävämonisteeseen. Historian ja maantiedon osalta tehtävässä etsitään tietoa portaiden käytöstä ennen ja nyt erilaisia tietolähteitä apuna käyttäen. Kaikki tulokset tallennetaan PaikkaOpin interaktiiviselle kartta-alustalle.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku