MATERIAALIPANKKI

Jäkälä bioindikaattorina

Tekijäorganisaatio(t)
Turun kaupunki, TOP-keskus
Turun yliopisto, maantieteen ja geologian laitos
Tekijä / tekijät:
Riihelä Juha
Sijainti (URL-osoite)
http://www.paikkaoppi.fi/fi/jakalatutkimus/
Siirry materiaaliin   1
Julkaisuvuosi
2012
Kuvaus
Projektityö on suunnattu yläkouluun ja lukioon biologian ja maantieteen oppiaineisiin.

Projektissa on tavoitteena tutkia ilmanlaatua paikallisesti käyttäen jäkäliä bioindikaattoreina. Tutkimusalueilla tehdyt havainnot kootaan kartta-alustalle, jossa ne ovat kaikkien ryhmäläisten tarkasteltavissa.

Projektissa laaditaan myös kirjallinen osuus tuloksineen.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku