MATERIAALIPANKKI

Luonnon arkkitehti

Tekijäorganisaatio(t)
StarT
Sijainti (URL-osoite)
https://start.luma.fi/wp-content/uploads/2018/02/Luonnon-arkkitehti.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi

Kuvaus
Projektin tarkoituksena on tuoda esille luonnossa esiintyviä
kiinnostavia ilmiöitä, joita voidaan mallintaa matemaattisesti.
Projekti koostuu kolmesta osasta: aiheeseen tutustuminen,
puun mittasuhteiden mittaaminen luonnossa sekä oman,
luonnon inspiroiman esineen suunnittelu ja toteutus
esimerkiksi puu­ tai tekstiilikäsityönä.

StarT tarjoaa tukea luma-aineiden projektioppimiseen ja palkintoja parhaille projekteille. www.start.luma.fi
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku