MATERIAALIPANKKI

Mitä piilee talousvedessä?

Tekijäorganisaatio(t)
StarT
Sijainti (URL-osoite)
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Mit%C3%A4-piilee-talousvedess%C3%A4.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi

Kuvaus
Työn tavoitteena on oppia veden laatuun vaikuttavista
ioneista ja miten niiden pitoisuuksia voidaan mitata
ionikromatografialla. Työssä on myös tarkoitus oppia muista
veden laatuun vaikuttavista tekijöistä kuten pH. Työ on
kehitetty yhteistyössä Metrohm Oy:n kanssa.
Työ sopii lukiolaisille. Kesto riippuu työn käsittelylaajuudesta
ja ryhmän koosta. Opiskelijat voivat tuoda tutkimusta varten
oman vesinäytteen. Ionikromatografissa käytetään valon
ominaisuuksiin perustuvaa detektoria (Kansainvälinen valon
vuosi 2015).

StarT tarjoaa tukea luma-aineiden projektioppimiseen ja palkintoja parhaille projekteille. www.start.luma.fi
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku