MATERIAALIPANKKI

Ideasta ideaan! Ympäristökasvatusta & kestävää kehitystä alakoulun arkeen

Tekijäorganisaatio(t)
Tekijä / tekijät:
Piispanen Jenni
Sijainti (URL-osoite)
http://www.ulos2021.fi/wp-content/uploads/2017/08/YmparistokasvatustaAhtelassa__Jenni_Piispanen.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2017
Kuvaus
Jenni Piispanen toteutti toiminnallisen tuokion Sauvon Ahtelassa, jossa kasvattajat pääsivät pysäkkien myötä kokeilemaan ja miettimään, kuinka ympäristön ja kestävät valinnat voi ottaa huomioon ihan jokaisessa oppiaineessa – kouluarjessa yleensä. esimerkkejä eri oppiaineisiin, kuinka ottaa ympäristö huomioon eri oppiaineissa. Tehtäviä löytyy koko tunniksi tai vain osaksi muuta työskentelyä. Eri oppiaineita voi yhdistellä tai voit saada työhösi muuten ideoita toteutettavaksi.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto


Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku