MATERIAALIPANKKI

Ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki

Käsikirja kaksikieliseen toimintaan

Tekijäorganisaatio(t)
Natur och Miljö
Helsingin yliopiston kasvatustieteiden osasto
Luonto-Liitto ry
Tekijä(t)
Slotte Anna, Maury Olivia, Lehtonen Noora
Sijainti (URL-osoite)
http://naturochmiljo.fi/vi_publicerar/article-23315-57679-vahvista-ja-haasta
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2017
Kuvaus
Käsikirja kaksi- tai monikielisen vapaa-ajan- tai leiritoiminnan parissa työskenteleville. Kirja on suunnattu yhdistyksille, vapaa-ajanohjaajille, järjestöille, joukkueille, ryhmille ja henkilöille, jotka toimivat erilaisen vapaa-ajantoiminnan parissa kahdella tai useammalla kielellä.

Käsikirjan antaa konkreettisia ehdotuksia siitä, miten jo pienillä muutoksilla toimintatapoihin voi kannustaa myönteisiin asenteisiin toisia kieliä ja kieliryhmiä kohtaan, vahvistaa lasten kieli-identiteettiään ja kartuttaa heidän kielitaitoaan.

Käsikirja on koottu Kaksi kieltä & luonto - hankkeen puitteissa yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Luonto-Liiton kanssa.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Kestävä
elämäntapa ja
yhteiskunta

Käyttö
Kohderyhmä

Julkisuus
Materiaali on maksutonta
Käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku