MATERIAALIPANKKI

Vahvista ja haasta - Ideoita monikieliseen vapaa-ajantoimintaan

Tekijäorganisaatio(t)
Natur och Miljö
Helsingin yliopiston kasvatustieteiden osasto
Luonto-Liitto ry
Tekijä / tekijät:
Slotte Anna, Maury Olivia, Lehtonen Noora
Sijainti (URL-osoite)
https://www.naturochmiljo.fi/naturskola/material-for-pedagoger/pedagogiska-publikationer/stark-och-utmana/
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Suomeksi: Vahvista ja haasta -käsikirja

Julkaisuvuosi
2017
Kuvaus
Käsikirja kaksi- tai monikieliseen vapaa-ajan- tai leiritoimintaan. Kirja on suunnattu yhdistyksille, vapaa-ajanohjaajille, järjestöille, joukkueille, ryhmille ja henkilöille, jotka toimivat erilaisen vapaa-ajantoiminnan parissa kahdella tai useammalla kielellä.

Käsikirjan antaa konkreettisia ehdotuksia siitä, miten jo pienillä muutoksilla toimintatapoihin voi kannustaa myönteisiin asenteisiin toisia kieliä ja kieliryhmiä kohtaan, vahvistaa lasten kieli-identiteettiään ja kartuttaa heidän kielitaitoaan.

Käsikirja on koottu Kaksi kieltä & luonto - hankkeen puitteissa yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Luonto-Liiton kanssa.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku