MATERIAALIPANKKI

Ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki

Ilmastonmuutos oppilaanohjauksessa

Tekijäorganisaatio(t)
Open ilmasto-opas
Tekijä(t)
Sipari Pinja
Sijainti (URL-osoite)
http://openilmasto-opas.fi/oppilaanohjaus/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2016
Kuvaus
Kaikki elinkeinot vaikuttavat ilmastonmuutokseen jollakin tavalla, joko sitä aiheuttaen, sitä ratkaisten tai molempia. Siksi ilmastovaikutusten ymmärtäminen ja kyky soveltaa niitä omaan työhön ovat nykymaailmassa osa jokaisen ihmisen työnkuvaa. Ilmastonmuutos liittyy myös siihen mitä syömme, missä asumme ja miten liikumme. Oppilaanohjaus onkin merkittävässä roolissa ilmastonmuutos -ilmiön syvällisessä ymmärtämisessä ja ilmastoystävällisen maailman rakentamisessa.

Materiaali kuvaa ilmastonmuutoksen juuri oppilaanohjauksen näkökulmasta ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia, sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä
elämäntapa ja
yhteiskunta
Ympäristön tila
Käyttö
Kohderyhmä

Julkisuus
Materiaali on maksutonta
Käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku