MATERIAALIPANKKI

Nurkantakana.fi

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
Maaseudun Sivistysliitto
Sijainti (URL-osoite)
http://www.nurkantakana.fi
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2016
Kuvaus
Nurkantakana.fi esittelee 10 hauskaa ja käytännönläheistä kulttuuriympäristökasvatuksen case-esimerkkiä ympäri maan. Mallit on helppo ottaa käyttöön joko sellaisinaan tai soveltaen. Ympäristöä lähestytään mm. julkisen taiteen, puutarhakasvatuksen, paikallishistorian, yhdyskuntasuunnittelun ja sukupolvikasvatuksen näkökulmista.

Mallit välittävät lapsille ja nuorille kulttuuriympäristöön liittyviä taitoja ja kehittävät kulttuurin lukutaitoa sekä monipuolista ympäristösuhdetta. Omakohtainen kokemus lähiympäristöstä rakentaa osallisuutta ja yhdistyy sekä sosiaalisen ja kulttuurisen identiteetin muotoutumiseen että kestävän kehityksen arvoihin.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku