Xamk - Yhteisöpedagogi (AMK) - ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä

Tapahtuman järjestäjä
Lyhyt kuvaus
Järjestämme uudesta ympäristökasvatuksen yhteisöpedagogikoulutuksesta info-tilaisuuden keskiviikkona 23.11.2022 klo 14.30–16.00 Teamsissä. Kerromme koulutuksen sisällöistä, opiskelusta ja työllistymismahdollisuuksista sekä vastaamme mahdollisiin kysymyksiin
Kuvaus

Uusi yhteisöpedagogitutkinto, Ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä, antaa opiskelijalle kestävään kehitykseen liittyvää erityisosaamista, jota hän pystyy hyödyntämään useiden eri ikäryhmien kanssa. Työkaluja ja tulevaisuuden osaajia tarvitaan esimerkiksi yksinäisyyden, eriarvoistumisen, syrjäytymisen ja ilmastokysymysten teemoissa.  

Koulutus toteuteaan päiväopintoina Mikkelin kampuksella ja aloitus on aina tammikuussa.

Linkki infoon:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2VkNmU3M2UtZTkyYS00M2Q4LWJkNGItMGRjNmM1NmZhNTZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2236c8d6bc-e998-4190-a69f-c13424063463%22%2c%22Oid%22%3a%22c892c286

Tapahtuma alkaa
23.11.2022 14:30
Tapahtuma päätyy
23.11.2022 16:00
Tapahtumapaikka
Patteristonkatu 3, Mikkeli 50100
Tapahtuman sähköposti
Tapahtuman luonne
  • Koulutukset
Kieli
  • suomi