Vahvuus edellä puuhun! Turku

Tapahtuman järjestäjä
Tapahtuman yhteistyötahot
Kuvaus

Ilmaisen koulutuksen teemana ovat positiivinen kasvatus ja osallisuus, joihin jokaisella lapsella on oikeus kaikissa oppimisympäristöissä. Koulutus tukee pedagogisen dokumentoinnin ja suunnitelmien laatimista huomioiden lasten tarpeet, mielipiteet ja vahvuudet. Koulutuksessa syvennytään myös siihen miten laulaminen ja musiikki tuodaan osaksi monipuolisia ja elämyksellisiä oppimisympäristöjä. Sekä siihen, miten kielen oppiminen ja tasavertaisuus voivat toteutua luontotoiminnassa laulamisen ja musiikin avulla.
Osallistujien pedagoginen osaaminen ja reflektointitaidot kehittyvät. Opit viemään teoriaa entistä paremmin käytäntöön, sekä soveltamaan oppimaasi omassa työssäsi ja työyhteisössäsi.

Koulutus sisältää ennakkotehtävän (aiheeseen virittävän artikkelin lukeminen), lähipäivän (sisältää toiminnallisia ja osallistavia harjoituksia) ja kehittämistehtävän työpaikalla toteutettavaksi. Koulutuksesta saa todistuksen, kun nämä osa-alueet on suoritettu.

Jokainen koulutuksen suorittanut saa Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjan.
Kouluttajana SYKLI ja positiivisen kasvatuksen asiantuntija Tiia Trogen, sekä sisällön tuottajana Kielinuppu.

Metsään meni! – luontotoiminta osaksi pedagogiikkaa on Opetushallituksen rahoittama ja maksuton
täydennyskoulutussarja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen parissa työskenteleville.
Metsään meni! on Suomen ympäristöopisto Syklin ja Suomen Ladun yhteishanke.

Tapahtuma alkaa
06.09.2022 09:00
Tapahtuma päätyy
06.09.2022 15:00
Tapahtuman sähköposti
Tapahtuman luonne
  • Koulutukset
Kieli
  • englanti
  • ruotsi
  • suomi