Tuumasta toimeen ja luontoon! Kouvola

Tapahtuman järjestäjä
Tapahtuman yhteistyötahot
Kuvaus

Lähiopetuksena toteutettava monipuolinen koulutus sisältää innostavia käytännön ideoita, jotka on helppo toteuttaa ilman suuria materiaalihankintoja. Leikit ja tehtävät nivotaan VASU:n perusteisiin huomioiden mm. painotukset oppimisympäristöjen laajentamisesta lähiluontoon. Koulutuksessa hyödynnetään vertaisoppimista. Orientoidutaan luontotoiminnan aloittamiseen ja lähdetään juurruttamaan luontotoimintaa osaksi koko yksikön toimintakulttuuria inspiroivien tehtävien kautta. Koulutuskokonaisuuden laajuus on 2 op ja siihen kuuluu ennakkotehtävä, lähipäivä ja kehittämistehtävä. Koulutuksesta saa todistuksen, kun osa-alueet on suoritettu.

Ymmärryksesi luonnon hyvinvointivaikutuksista kasvaa. Opit entistä paremmin pedagogisesti perustelemaan, suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan toimintaanne oman ryhmäsi lähtökohdista käsin. Vahvistetaan toiminnan lapsilähtöisyyttä, yhdenvertaisuutta ja aitoa osallistumista.

Koulutus sopii kaikille työssäkäyville opettajille ja kasvattajille, jotka työskentelevät 1-5-vuotiaiden kanssa ja ovat aloittamassa luontotoimintaa ryhmässään.

Metsään meni! – luontotoiminta osaksi pedagogiikkaa on Opetushallituksen rahoittama ja maksuton
täydennyskoulutussarja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen parissa työskenteleville henkilöille.
Metsään meni! on Suomen ympäristöopisto Syklin ja Suomen Ladun yhteishanke.

Tapahtuma alkaa
06.06.2022 12:30
Tapahtuma päätyy
06.06.2022 17:30
Tapahtumapaikka
Latupirtti, Kouvolan Latu, Kouvola
Tapahtuman sähköposti
Tapahtuman luonne
  • Koulutukset
Kieli
  • englanti
  • ruotsi
  • suomi