Toivon retkikunta -draamakasvatuspaja

Tapahtuman järjestäjä
Tapahtuman yhteistyötahot
Kuvaus

Toivon retkikunta on koulutus, jossa draamatyöskentelyn avulla käsitellään ilmastonmuutoksen aiheuttamia tunteita ja tavoitellaan aktiivisen toivon tilaa ja toimintaa. Ilmastoahdistus haastaa kasvattajia kiinnittämään huomiota tunteisiin ja eksistentiaalisiin kysymyksiin ja kehittämään tunnetaitoja, joita taideperustaiset metodit, kuten draama, tuovat hyvin esiin. Koulutuskokonaisuuden laajuus on 2 op ja siihen kuuluu ennakkotehtävä, lähipäivä ja kehittämistehtävä.

Koulutusosio sisältää yhden lähipäivän, itsenäiseen työskentelyyn ja soveltavaan oppimiseen työpaikalla kannustavia tehtäviä sekä tunteiden käsittelyyn kannustavia toiminnallisia kehittämistehtäviä omassa opetuksessa sovellettavaksi. Lähipäivä koostuu toiminnallisista harjoituksista.

Tunne ilmasto -koulutusten tavoitteena on käynnistää ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä muutosprosesseja kasvattajissa ja konkreettisia ilmastotoimia kouluissa. Ilmastonmuutosta hillitsevä toiminta tuo merkityksellisyyden tunnetta, voimauttaa ja auttaa käsittelemään ilmastotunteita.
Tunne ilmasto on Opetushallituksen rahoittama opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke.

Tapahtuma alkaa
19.04.2022 09:00
Tapahtuma päätyy
19.04.2022 15:00
Tapahtumapaikka
Alakööki, Oulu 90100
Tapahtuman sähköposti
Tapahtuman luonne
  • Koulutukset
Kieli
  • englanti
  • ruotsi
  • suomi