Takaisin hakuun

Ratkaisijat – Kestävän kehityksen kasvatuksella aktiivista toimijuutta (osa 1/3) verkkokoulutus

Tapahtuman järjestäjä
Tapahtuman yhteistyötahot
Kuvaus

Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos ovat aikamme suuria haasteita, joihin myös koulun on vastattava. Yhä useammat lapset ja nuoret ovat huolissaan tulevaisuudestaan ja haluavat vaikuttaa ja toimia sen eteen. Opettajina voimme vahvistaa nuorten osallisuutta ja heidän vaikuttamisen taitojaan tukemalla esimerkiksi heidän ilmastomyönteistä toimintaansa.

Ratkaisijat-koulutus antaa välineitä, vertaistukea ja uutta intoa kestävän kehityksen kasvatukseen ja oppilaiden osallisuuden tukemiseen. Koulutus vahvistaa sisällöllistä ja pedagogista osaamistasi kestävän kehityksen teemoista. Kouluttajina toimivat Planin Globaalikoulun, Kehittämiskeskus Opinkirjon sekä Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry:n asiantuntijat. Koulutus järjestetään yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) kanssa.

Koulutuksen sisältö:
– Koulun rooli kestävän kehityksen edistämisessä
– Osallisuus koulussa ja nuorten aktiivinen kansalaisuus
– Tunnetaidot kestävän kehityksen kasvatuksessa
– Ratkaisukeskeinen ilmastokasvatus

Täydennyskoulutus sisältää kolme koulutuspäivää, verkkovalmennusta ja itsenäisiä välitehtäviä. Koulutukseen kuuluu myös omassa koulussa toteutettava pienimuotoinen pedagoginen kokeilu. Koulutus vastaa laajuudeltaan 5 opintopistettä.

Tapahtuma alkaa
17.02.2022 09:00
Tapahtuma päättyy
17.02.2022 14:00
Tapahtuman sähköposti
Tapahtuman luonne