Opi seikkaillen ja taiteillen! Vantaa

Tapahtuman järjestäjä
Tapahtuman yhteistyötahot
Kuvaus

Koulutuksen teemana ovat ryhmäytyminen, lapsilähtöisyys ja luovuus, joihin paneudutaan seikkailu- ja taidekasvatuksen näkökulmista. Lähiluonnosta alkaa seikkailu, joka tarjoaa elämyksiä ja kokemuksia, joilla on lasta ja ryhmää vahvistava merkitys.

Kuvataiteen ulko-opetuksen näkökulmana ovat seikkailutaiteen menetelmät, jotka korostavat yhdessä tekemistä, leikkiä, lähiympäristön tutkimista ja kokeellisuutta. Seikkailutaidetta käsitellään sekä lyhyesti taidepedagogiikan peruskäsitteiden että lukuisten käytännön tehtäväideoiden ja omien kokeilujen kautta.

Jokainen koulutuksen suorittanut saa Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjan.
Koulutuskokonaisuuden laajuus on 2 op ja siihen kuuluu ennakkotehtävä, lähipäivä ja kehittämistehtävä. Koulutuksen toteuttavat SYKLI ja Seikkailutaidekoulu.

Metsään meni! – luontotoiminta osaksi pedagogiikkaa on Opetushallituksen rahoittama ja maksuton
täydennyskoulutushanke varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen parissa työskenteleville.
Metsään meni! on Suomen ympäristöopisto Syklin ja Suomen Ladun yhteishanke.

Tapahtuma alkaa
30.09.2022 12:30
Tapahtuma päätyy
30.09.2022 17:30
Tapahtuman sähköposti
Tapahtuman luonne
  • Koulutukset
Kieli
  • englanti
  • ruotsi
  • suomi