Takaisin hakuun

Luman lumoa: Luonto oppimisympäristönä

Tapahtuman järjestäjä
Tapahtuman yhteistyötahot
Kuvaus

Osiossa käsitellään luontoa eheyttävää ja laaja-alaista opetusta edistävänä oppimisympäristönä LUMA-aineissa. Kurssin aiheena ovat muun muassa erilaiset työtavat koulun lähiluonnossa ja kansallispuistoissa, projektiopiskelu, havainnointi ja datan kerääminen digitaalisesti sekä kansalaistiede. Ulkona oppimisen monitieteiset työtavat tulevat tutuiksi.
Kurssilla hyödynnetään avointa tutkimustietoa, ja edistetään vuorovaikutusta aiheesta tutkimusta tekevien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Kurssilla tutustutaan luonnon ja ympäristön tutkimuskeskuksiin ja kansallispuistojen tarjoamiin mahdollisuuksiin opetuksen tukena. Keskeisinä teemoina ovat kestävä kehitys, biodiversiteetti ja uudet teknologiat opetuksessa. Kurssi sisältää yhteisen verkkokurssin tehtävineen, joita sovelletaan luonnossa.

Kurssilla tavoitteena on

-opastaa erilaisiin työtapoihin koulun lähiluonnossa ja kansallispuistoissa
-edistää opetussuunnitelman perusteiden tavoitteissa keskeisenä olevan eheyttävän ja laaja-alaisen opetuksen ja sen arvioinnin mielekästä toteutusta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle
-tukea koulujen opetussuunnitelman toteuttamista
-tukea kestävän kehityksen edistämistä opetuksessa

Tapahtuma alkaa
20.06.2022 00:00
Tapahtuma päättyy
30.11.2022 00:00
Tapahtuman sähköposti
Tapahtuman luonne