Ilmiöpohjainen oppiminen metsässä design -suuntautuneella pedagogiikalla (Case Forest) OSA 2/2

Tapahtuman järjestäjä
Tapahtuman yhteistyötahot
Kuvaus

Osa 2/2. Kurssilla perehdytään design –suuntautuneeseen pedagogiikkaan, motivoivaan ja innostavaan oppimismenetelmään, joka perustuu lasten ja nuorten osallistamiseen ja heidän omiin kysymyksiinsä. Oppimisprosessi etenee ohjatusti yhdessä tutkien, pohtien ja ihmetellen. Menetelmä haastaa perinteisen, ns. opettajalähtöisen oppimisen.

Kurssilla perehdytään menetelmään vaihe vaiheelta pienryhmissä itse kokeillen. Osana kurssia, ensimmäisen ja toisen kurssikerran välissä, osallistujat toteuttavat lapsi-/oppilasryhmänsä kanssa oman projektin. Menetelmää voi soveltaa eri oppiaineissa – menetelmä ei rajoitu vain luontoon. Kurssi järjestetään yhteistyössä Suomen Metsäyhdistyksen kanssa. Kouluttajana menetelmää työssään soveltanut lto, ympäristökasvattaja Mari Parikka-Nihti. Hinta 40 euroa/hlö, sisältäen opetuksen, materiaalit sekä lounaan (la 26.3.) ja kahvit. Tämä jälkimmäinen kurssikerta voidaan järjestää myös etänä, mikäli epidemiatilanne vaatii.

Tapahtuma alkaa
26.04.2022 16:00
Tapahtuma päätyy
26.04.2022 19:00
Tapahtumapaikka
Salomonkatu 17A, Helsinki 01200
Tapahtuman sähköposti
Tapahtuman luonne
  • Koulutukset
Kieli
  • englanti
  • ruotsi
  • suomi