Äidinkieltä ja kieltenopetusta ulkona

Tapahtuman järjestäjä
Tapahtuman yhteistyötahot
Kuvaus

Kieliä voi opiskella muuallakin kuin luokassa! Kurssilla tutustutaan erilaisiin menetelmiin, joiden avulla kieltenopetusta voi siirtää ulos luokkahuoneesta. Kurssi painottuu suomenkielen ja kirjallisuuden opetukseen, mutta menetelmät ovat sovellettavissa myös muiden kielten opiskeluun. Tehtäviä voi käyttää oppitunnin mittaisina kokonaisuuksina tai yksittäisinä harjoitteina muun äidinkielen opetuksen lomassa. Kouluttajina luokanopettaja, ympäristökasvattaja Sanna Jahkola Ulko-opet ry:stä sekä Vantaan luontokoulun opettaja.

Tapahtuma alkaa
25.04.2022 15:00
Tapahtuma päätyy
25.04.2022 18:00
Tapahtuman luonne
  • Koulutukset
Kieli
  • englanti
  • ruotsi
  • suomi