Xamk - Yhteisöpedagogi (AMK) - ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä

Arrangör av evenemanget
Kort beskrivning
Järjestämme uudesta ympäristökasvatuksen yhteisöpedagogikoulutuksesta info-tilaisuuden keskiviikkona 23.11.2022 klo 14.30–16.00 Teamsissä. Kerromme koulutuksen sisällöistä, opiskelusta ja työllistymismahdollisuuksista sekä vastaamme mahdollisiin kysymyksiin
Beskrivning

Uusi yhteisöpedagogitutkinto, Ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä, antaa opiskelijalle kestävään kehitykseen liittyvää erityisosaamista, jota hän pystyy hyödyntämään useiden eri ikäryhmien kanssa. Työkaluja ja tulevaisuuden osaajia tarvitaan esimerkiksi yksinäisyyden, eriarvoistumisen, syrjäytymisen ja ilmastokysymysten teemoissa.  

Koulutus toteuteaan päiväopintoina Mikkelin kampuksella ja aloitus on aina tammikuussa.

Linkki infoon:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2VkNmU3M2UtZTkyYS00M2Q4LWJkNGItMGRjNmM1NmZhNTZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2236c8d6bc-e998-4190-a69f-c13424063463%22%2c%22Oid%22%3a%22c892c286

Evenemanget börjar
23.11.2022 14:30
Evenemanget slutar
23.11.2022 16:00
Evenemangets plats
Patteristonkatu 3, Mikkeli 50100
Evenemangets e-post
Evenemangets karaktär
  • Koulutukset
Språk
  • suomi