MATERIALBANK

Instruktioner

 1. Söktips
 2. Registrera ett konto
 3. Lägg till material
 4. Sammanställ en temaryggsäck
 5. Skapa ett mångvetenskapligt lärområde (Användning av ML-verktyget)
 6. Ofta frågade frågor

Allmänna instruktioner för webbplatsens användning

På MAPPA hittar du över tusen undervisningsmaterial för utomhuspedagogik, miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling. Du kan söka material efter sökord eller sortera sökresultaten till exempel enligt ämne eller populära sökmål. Om du ytterligare vill förbättra dina sökresultat kan du använda funktionen för preciserad sökning!

Registrera ett konto på MAPPA.fi så kan du bidra med dina egna material. På MAPPA finns det redan över 200 innehållsproducenter. Vi önskar att nytt material läggs till och att gammalt material uppdateras kontinuerligt, så upprätthåller vi en mångsidig databas som svarar på användarnas efterfrågan. Du får gärna skicka respons och tipsa oss om nya material.

Utgivaren ansvarar själv för materialets innehåll och användaren bedömer själv om materialet kan brukas för ifrågavarande syfte.

Material som publicerats i MAPPA är i första hand avsett för pedagogiskt bruk och arbete med ungdomar. De får inte användas i kommersiellt syfte utan producentens samtycke.

Temaryggsäcken och ML-verktyget är nya tillägg, som möjliggör planeringen av lärområden på MAPPA. Färdiga lärområden är tillgängliga för alla MAPPAs användare. Du kan sammanställa temaryggsäcken av olika material från MAPPAs databas och med hjälp av ML-verktyget kombinera flera olika temaryggsäckar till ett mångvetenskapligt lärområde.

MAPPA.fi-tjänsten administreras av Finlands natur- och miljöskolförbund rf.

Söktips

Snabbguide: Så här söker du material

 1. GRUNDSÖKNING: Skriv in ett sökord i fältet och klicka på "Sök". Från menyn kan du välja materialets syfte och en målgrupp. Du får en lista på material efter ämnesordet som du sökte med. Klicka på materialets rubrik för att utöka beskrivningen och därefter på "Se materialet".
 2. SÖK EFTER KLASSIFICERING: Klicka på rubrikerna överst på sidan (Natur och miljö, Hållbar utveckling eller Läroämnen) och välj ämnesområde.
 3. UTÖKAD SÖKNING: Skriv in ett valfritt sökkriterium i fältet (till exempel namn på utgivande instans, titel eller författare), klicka därefter på "Utökad sökning".
 4. ORDMOLNSÖKNING: Du hittar ordmolnet med de mest populära och aktuella ämnena om du skrollar neråt på webbsidans förstasida. Genom att klicka på ordet du valt förflyttas du direkt till sökresultaten.
Se detaljerad instruktion

Det är enkelt att använda MAPPA: Oftast hittar du lämpligt material via grundsökning: skriv in ämnet som sökord och klicka på "Sök". Du kan också prova på att utöka din sökning enligt kriterier eller se om du skulle hitta materialet med hjälp av klassificeringsfunktionen. Populära och aktuella ämnen hittar du från ordmolnet längst ner på sidan.

 • När du använder sökord kan du specificera sökningen med hjälp av + och - tecken: om du skriver till exempel +katt +hund ska reultaten innehålla båda termerna, skriv +katt -hund så innehåller resultaten katt men inte hund. Du kan också använda trunkeringstecknet *, till exempel myr* stämmer överens både med myra och myrorna. Om du matar in flera sökord ska resultaten innehålla något eller alla ifrågavarande termer. Du kan även skriva in ditt sökord både i singular- och pluralform, till exempel räv rävar.
 • Ifall du vill söka efter en specifik utgivare, titel eller författare, använd då utökad sökning.
 • Materialen är klassificerade enligt teman och läroämnen. Du kan basera sökningen på ämnesområden genom att klicka på rubrikerna (Natur och miljö, Hållbar utveckling eller Läroämnen) högst överst till höger. När du klickar på rubriken öppnas en rullgardinsmeny varifrån du kan välja ut ett lämpligt tema.
 • Du hittar ordmolnet när du skrollar neråt på sidan. Klicka på ordet, så förflyttas du direkt till sökresultaten.

Du får en lista på dina sökresultat. Därefter kan du använda filter för att begränsa vilka sökresultat du vill se (utgivningsformat, målgrupp, syfte, språk, publicitet eller läroämne). Vid respektive kriterium visas inom parentes antalet sökresultat. Öppna rullgardinsmenyn "Sortera resultaten" för att rangordna resultaten i alfabetisk ordning enligt titel eller så kan du sortera materialet enligt publiceringstid.

När du klickar på sökresultatet får du se uppgifter om materialet och länken till dess webbplats. I materialets katalogkort hittar du även länkar som beskriver materialets klassificeringar och kriterier. Länkarna för dig vidare till andra material med motsvarande sökkriterier. Länken till katalogkortet hittar du brevid knappen "Till materialet".

Via annonserna på MAPPA.fi:s framsida kan du förflytta dig till våra samarbetspartners materialsidor. Vi utvecklar tjänsten med hjälp av annonsintäkterna. Tilläggsinformation om annonsering hittar du här.

Registrera ett konto

Registrera ett konto på MAPPA.fi så kan du bidra med dina egna material och dela det med andra samt sammanställa temaryggsäckar och mångvetenskapliga lärområden (ML).

Snabbguide: Så här registrerar du ett konto

 1. Välj först "Info" därefter "Registrera dig"
 2. FYLL I OCH SKICKA FORMULÄRET. Vi skickar en ibjudan via e-post.
 3. SKAPA ETT ANVÄNDARNAMN GENOM ATT FÖLJA INSTRUKTIONERNA.
 4. LOGGA IN

TIPS: Ifall du lägger till material på någon organisationen vägnar (till exempel din skola eller den föreningen som du representerar), fyll i organisationens namn i fältet. Om du däremot vill länka till material och sammanställa temaryggsäckar som en separat användare, skriv in ditt eget namn i fältet.

Obs! Vi skickar inbjudningslänken manuellt och endast på vardagarna, vänligen reservera väntetid. Kontoaktiveringen underhålls av Finlands natur- och miljöskolförbund. Det händer sig att meddelanden styrs till skräpboxen, kontrollera den för säkerhetens skull.

Lägg till material

Snabbguide: Lägg till material

OM DITT MATERIAL REDAN ÄR PÅ WEBBEN:

 1. Logga in på MAPPA (klicka på "Logga in" överst till höger)
 2. Efter inloggning väljer du "Material" och därefter "Lägg till material"
 3. Fyll i uppgifterna och spara

OM DU INTE HAR EN WEBBPLATS:

 1. Skicka ditt material i till exempel pdf-format till maija.ihantola(at)luontokoulut.fi
 2. I svarsmeddelandet får du materialets webbadress, som du kan länka till i MAPPA enligt ovanstående instruktioner.
Se detaljerad instruktion

1. Registrera ett konto på MAPPA och logga in

För att kunna lägga till material, krävs att du först registrerar ett konto på MAPPA och skapar användarkoder till dig. Observera, att du måste ha rättigheterna till materialet som du lägger upp. När du har fått dina användarkoder kan du logga in på tjänsten genom att klicka på "Logga in" som du hittar överst till höger på tjänstens förstasida.

2. Är ditt material redan på webben?

MAPPA.fi-tjänsten grundar sig på att materialets beskrivning sparas i MAPPA:s databas, och materialet finns således kvar på servern som tillhör den organisationen som publicerat materialet. Materialet ska alltså redan finnas på en webbplats. Webbplatsen kan tillhöra organisationen som du representerar, en skola eller en privatperson. Ifall du inte har en webbplats i användning, vänligen kontakta vår support på maija.ihantola(at)luontokoulut.fi. Du kan även skicka ditt material till exempel som en pdf-bilaga till oss. Vår support kan i mån av möjlighet spara material på MAPPA:s egna serverplatser.

3. Lägg till material, beskrivning och spara

Välj först "Lägg till material" och därefter kan du fylla i materialets beskrivning i formuläret. Lägg märke till att andra användare ska få hjälp av materialets ämnesord och klassificering, när de söker ditt material. Kom ihåg att spara uppgifterna. Som inloggad användare kan du även se dina egna uppgifter och se allt material som har lagts till av den organisationen som du representerar. Kom ihåg att alltid spara ändringarna efter att du lägger till material i din ryggsäck.

Organisationer, som beskriver och länkar till sitt miljöpedagogiska undervisningsmaterial, förbinder sig till att ansvara för materialets innehåll, kvalitet, giltighet samt uppdatering. Finlands natur- och miljöskolförbund ansvarar inte för materialens innehåll. Gå igenom rekommendationerna för ett bra miljöpedagogiskt material, som Finlands naturskyddsförening, Luonto-Liitto och FEE Finland har utarbetat, om du är osäker på materialets lämplighet.

Sammaställ en temaryggsäck

Snabbguide: Sammanställ temaryggsäck

 1. SAMLA AKTUELLT MATERIAL I RYGGSÄCKEN: Sök aktuellt material till ryggsäcken med hjälp av sökfunktionen och genom att bläddra bland material. Som inloggad användare hittar du en ryggsäcksikon i samband med dina sökresultat. Klicka på ryggsäcksikonen för att lägga till materialet i ryggsäcken. Överst på sidan hittar du en siffra som visar antalet material som du har samlat och efter att du har samlat allt material kan du fortsätta till nästa skede.
 2. SKRIV RYGGSÄCKENS TITEL OCH ÖVRIG INFORMATION: Beskriv kort innehållet i ryggsäcken och skriv in ämnesord och övriga uppgifter. Nu kan du också bestämma att i vilken ordning materialet ska komma i ryggsäcken och ladda upp ryggsäckens profilbild.
 3. PUBLICERA OCH DELA RYGGSÄCKEN: När du sparar informationen publiceras ryggsäcken i tjänsten. Den publicerade ryggsäcken ges en permanent URL-adress så det är enkelt att dela länken till exempel på sociala medier.
Se detaljerad instruktion

Välj ett aktuellt tema för din grupp. Logga in på MAPPA (välj "Logga in" överst till höger) och välj därefter "Temaryggsäckar".

1. Samla aktuellt material i ryggsäcken

Sök aktuella material till ryggsäcken med hjälp av MAPPA:s sökfunktioner eller genom att bläddra bland material. Som inloggad användare hittar du en ryggsäckikon i samband med dina sökresultat. Klicka på ryggsäckikonen för att lägga till materialet i ryggsäcken. Överst på sidan hittar du en siffra som visar exemplar av material som du har samlat. Du kan lägga till nya material i ryggsäcken efteråt. Klicka på ryggsäckikonen överst till höger och välj "Publicera ryggsäck". Nu kan du fylla i ryggsäckens uppgifter.

2. Skriv in ryggsäckens titel och övrig beskrivning

Ge en titel som beskriver innehållet i ryggsäcken (vi rekommenderar att du väljer en titel, som inte är i användning). Beskriv kort innehållet i ryggsäcken, fyll i ämnesord och övriga uppgifter. Observera, att ämnesorden och klassificeringen ska hjälpa andra användare att hitta din ryggsäck. Nu kan du även välja i vilken ordning materialet kommer i ryggsäcken och ladda upp en profilbild (med rättigheter till) från din egen dator eller från vår bildbank.

3. Publicera och dela ryggsäcken

Efter att du har sparat beskrivningen publiceras ryggsäcken. Den publicerade ryggsäcken får en permanent URL-adress, varefter du kan enkelt dela din ryggsäck till exempel i sociala medier.

4. Ryggsäckens redigering senare

Du kan när som helst fortsätta redigera din ryggsäck. Logga in på MAPPA och välj sedan "Temaryggsäckar" överst till höger. Klicka på ryggsäckens titel, så kan du uppdatera tillhörande innehåll och uppgifter. Kom i håg att spara ändringarna till sist.

Tips: Du kan också skriva kommentarer och föreslå innehåll till färdiga ryggsäckar (inloggning krävs inte).

Skapa ett mångvetenskapligt lärområde (Användning av ML-verktyget)

Snabbguide: ML-verktyget

 1. LÄGG TILL ett nytt mångvetenskapligt lärområde (ML). Logga in på MAPPA och välj "ML", därefter "Lägg till ML".
 2. SKAPA EN RAM FÖR ML. Skapa en ram som innehåller uppgifter om målgröverstn och målen för lärområdet samt om delaktighet och reflektion. Du kan infoga och radera underrubriker från ML-ramen. Obs! Om du hämtar text till ramen via Urklipp, använd funktionen "klistra in oformaterad text" ("paste as plain text").
 3. SAMLA TEMARYGGSÄCKARNA: Bifoga ryggsäckar, vars innehåll och metoder stödjer genomförandet av din plan för lärområdet. Du kan ändra på ryggsäckarnas ordningsföljd genom att klicka på ryggsäckens namn och dra med pilen.
 4. PUBLICERA ML: Spara ML här under.
Se detaljerad instruktion

Med hjälp av ML-verktyget kan du planera större mångvetenskapliga helheter och kombinera temaryggsäckar. Logga in på MAPPA (välj "Logga in" överst till höger), välj sedan "ML" och "Lägg till ML".

1. Skapa en ram för ett mångvetenskapligt lärområde

Skapa en ram, som innehåller uppgifter om målgruppen och målen för lärområdet samt om delaktighet och reflektion. Du kan infoga och radera underrubriker från ML-ramen. Obs! Om du hämtar text till ramen via Urklipp, använd funktionen "klistra in oformaterad text" ("paste as plain text").

I ramens text kan du hänvisa till temaryggsäckar som är del av lärområdet genom att skriva in referenskoden [Rx], där x är ryggsäckens ordningstal. Till exempel: koden [R1] hänvisar till den första ryggsäcken i ditt ML, [R2] hänvisar till den andra ryggsäcken osv. När ML visas för andra användare ersätts koderna automatiskt med en hyperlänk till ryggsäcken, där även ryggsäckens namn syns. Observera, att om du ändrar på bifogade ryggsäckarnas ordningsföljd inom lärområdet bör också referenskoderna i texten uppdateras, så att de stämmer överens med den nya ordningsföljden.

2. Samla temaryggsäckar som anknyter till lärområdet

Bifoga aktuella temaryggsäckar, vars innehåll och metoder stödjer genomförandet av din plan för lärområdet. Du kan utnyttja de färdiga temaryggsäckarna som är tillgängliga på MAPPA eller sammanställa egna. Klicka på "Lägg till ryggsäck", så öppnas en ny ruta, med den första färdiga ryggsäcken efter alfabetisk ordning. Pilen bredvid ryggsäcken öppnar en rullgardinsmeny, med alla MAPPA ryggsäckar. Välj en ryggsäck genom att klicka på dess titel. Försäkra dig om att det är ryggsäcken som du letar efter genom att klicka på "Visa ryggsäck" - ryggsäcken öppnas i en egen flik. Återvänd till Mappa.fi-fliken och välj "Lägg till ryggsäck" eller fortsätt att leta i menyn. När du har utfört klart dessa steg och lagt till tillräckligt många ryggsäckar, kan du till följande ändra på ryggsäckarnas ordningsföljd i ML-verktyget. Klicka på ryggsäckens titel och dra med pilen. Om du däremot vill radera en av ryggsäckarna, klicka på korset och välj "Ta bort ryggsäck".

TIPS: Du kan hänvisa till temaryggsäckar som är del av lärområdet genom att skriva in referenskoden [Rx], där x är ryggsäckens ordningstal. Till exempel: koden [R1] hänvisar till den första ryggsäcken i ditt ML, [R2] hänvisar till den andra ryggsäcken osv. När ML visas för andra användare ersätts koderna automatiskt med en hyperlänk till ryggsäcken, där även ryggsäckens namn syns. Observera, att om du ändrar på bifogade ryggsäckarnas ordningsföljd inom lärområdet bör också referenskoderna i texten uppdateras, så att de stämmer överens med den nya ordningsföljden.

3. Publicera ML

Längst ner på sidan hittar du Inställningar, där du kan ställa in om materialets utgivare (=användarkontots organisation) publieras i samband med materialet eller inte. Till sist väljer du "Spara ML".

Ofta frågade frågor

Allmänt:

Hur behandlas registrerade användares personuppgifter?

Vi vill vara värda ditt förtroende och respekterar din integritet. Ta den dit du behöver för att bekanta dig med vår integritetspolicy, där vi beskriver behandlingen av personuppgifter.

Behöver jag ett användarnamn?

Oftast behöver du inga användarkoder: du kan alltid söka material utan att logga in på tjänsten. Däremot behöver du användarkoder för att lägga till material, sammanställa temaryggsäckar och använda ML-verktyget. Kom ihåg att spara ditt användarnamn och ditt lösenord, så kan du i fortsättningen logga in för att uppdatera eller redigera uppgifterna till ditt material. Vid behov kan du beställa nya användarkoder.

Av vem administreras och finansieras MAPPA?

MAPPA.fi-materialbanken utvecklades under åren 2013—2016 med hjälp av Mellersta Finlands Närings-, trafik- och miljöcentrals projektfinansiering för miljöfostran. I nuvarande läge upprätthålls och utvecklas portalen av Finlands natur- och miljöskolförbund som del av ett organisationsbidrag för ungdomsarbete som tilldelats av Undervisnings- och kulturministeriet.

Material:

Vad får jag använda materialet till? Är allt material gratis?

Material som publicerats i MAPPA är i första hand kostnadsfritt och avsett för pedagogiskt bruk och arbete med ungdomar. De får inte användas i kommersiellt syfte utan producentens samtycke. En del material kan vara kostnadsbelagda () och andra kan kräva att man registrerar sig på materials webbplats eller så kan materialet vara begränsat för en viss användargrupp ().

Var härstammar MAPPAs material från och hur sker deras kvalitetskontroll?

För att kunna lägga till material i MAPPA, måste du först registrera ett konto. På det sätt vill vi garantera att endast material med god kvalitet publiceras. Materialets producent ansvarar själv för att materialet är giltigt, materialet kontrolleras inte av MAPPA:s administratör. Om du hittar ett material med olämpligt innehåll, föråldrad information eller en ogiltig länk, vänligen kontakta vår support med . Den som söker material ska alltid själv kontrollera materialets källa och trovärdighet samt bedöma om mateiralet lämpar sig för ifrågavarande syfte.

Jag har planerat ett litet fungerande tips för min egen grupp. Kan jag lägga till det i MAPPA?

Absolut! MAPPA.fi-tjänsten är ämnad för alla slags material som rör miljö- och utomhuspedagogik och lärande för hållbar utveckling. Innehållenas vidd kan variera från små praktiska tips till omfattande handböcker.

Vi har sammanställs ett omfattande infopaket om miljöpedagogik. Hur lägger jag till det i MAPPA?

Ett brett och mångfascetterat material kan det löna sig att lägga till i flera mindre delar och enligt ämne. Då är det lättare för andra användare att söka rätt område i materialet direkt.

Varför lönar det sig att lägga till sådant material som redan är tillgängligt för allmänheten på en webbplats?

Via MAPPA får material som producerats av olika organisationer mer synlighet och blir bättre utnyttjade: MAPPAs användare kan hitta ditt material även om hen inte kommer ihåg producentens namn eller materialets webbsida. Genom en sökning kan MAPPAs användare hitta material som producerats av flera olika organisationer. Material som publicerats på MAPPA får också direkt synlighet genom MAPPA:s egen marknadsföring på sociala medier.

MAPPA i sociala medier:

Hur hålls jag uppdaterad på nya aktuella material på MAPPA?

Följ MAPPA på våra kanaler på sociala medier:

Facebook: @materiaalipankki

Instagram: @haeMAPPAsta

Twitter: @haeMAPPAsta

Kan jag lägga till MAPPA-sökfältet som en del av min egen webbplats?

Ja, du kan integrera MAPPA-sökfältet till din webbsida: se dessa instruktioner

Kan mina egna material bli puffade av MAPPA:s kanaler på sociala medier?

Vi på MAPPA:s support lyfter gärna fram nya material på våra kanaler för social media. Du kan hjälpa oss och försäkra dig om att materialet blir upplyft genom att skicka en lämplig bild och en presentationstext på ditt material till adressen mappa@luontokoulut.fi

Temaryggsäckar:

Varför lönar det sig att sammanställa egna temaryggsäckar?

I temaryggsäckarna samlas aktuella material temavis och skapar helheter som kan hittas av och delas till andra. I dina egna temaryggsäckar kan du sammanställa dina favoritmaterial temavis eller lägga till ditt egna material i MAPPA och därefter i ryggsäcken. På det här sättet kan ditt material utnyttjas av andra pedagoger.

Kan jag dela min ryggsäck i sociala medier?

Ja! Publicerade temaryggsäckar får en permanent URL-adress, som du kan dela till exempel via olika tjänster på sociala medier.

Kan jag lägga till mina egna material i temaryggsäcken?

Ja! När du först lagt till materialet i MAPPA kan du sedan bifoga det till temaryggsäcken. Det lönar sig att bidra med eget material till MAPPA, så kan också andra pedagoger utnyttja materialet.

ML-verktyget:

Kan jag lägga till dokument från verkställda projekt i MAPPA?

Ja! Du får gärna bidra med dokument från verkställda projekt, som andra kan ha nytta av i planeringen av nya koncept. Kom ihåg att be om lov till publicering från alla medarbetare till materialet.

Vi håller på att planera ett mångvetenskapligt lärområde i vår skola. Hur lönar det sig för oss att utnyttja ML-verktyget för samarbete?

Ni måste ha ett användarkonto på MAPPA för att använda ML-verktyget. Kontot kan registreras på organisationens namn, men namnge en person, som är verktygets huvudsakliga användare. Användarkoderna kan användas gemensamt av flera personer som använder ML-verktyget. Observera, att verktyget inte uppdateras i realtid, utan först då när ändringarna har sparats. För smidigare redigering av text rekommenderar vi därför någon annan plattform (t.ex. Google Drive). Färdiga textavsntt kan sedan klistras in i ML-verktyget. Ifall du hämtar text via Urklipp, kom i håg att klistra in oformaterad text ("paste as plain text").

Kan jag använda ML-verktyget anonymt?

Både ja och nej. Du måste registrera ett konto på MAPPA för att kunna använda ML-verktyget och sammanställa temaryggsäckar. Däremot kan du publicera dina mångvetenskapliga lärområden samt temaryggsäckar utan att du behöver ange ditt namn.

Måste vi publicera vår ML direkt eller kan vi fortsätta bearbeta den inloggade tillsammans innan publicering?

ML-verktyget fungerar som en plattform för att bygga ihop lärområdet till en helhet. ML kommer att publiceras direkt, men det är inte nödvändigt att få den färdig med en gång. Det är upp till dig att nämna till exempel i områdets beskrivning, att du jobbar på det fortsättningsvis. Vi vill ännu påminna dig om att du får gärna bidra med färdigt material från verställda projekt! Projektets dokumentering kan bifogas som ett material till MAPPA och därefter kan det läggas till i egna temaryggsäckar och mångvetenskapliga lärområden.

Snabbsök