MATERIALBANK

MAPPA materialbank

På MAPPA hittar du över tusen undervisningsmaterial för utomhuspedagogik, miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling. Du kan söka material efter sökord eller sortera sökresultaten till exempel enligt ämne eller populära sökmål. Om du ytterligare vill förbättra dina sökresultat kan du använda funktionen för preciserad sökning!

Registrera ett konto på MAPPA.fi så kan du bidra med dina egna material. På MAPPA finns det redan över 200 innehållsproducenter. Vi önskar att nytt material läggs till och att gammalt material uppdateras kontinuerligt, så upprätthåller vi en mångsidig databas som svarar på användarnas efterfrågan. Du får gärna skicka respons och tipsa oss om nya material.

Utgivaren ansvarar själv för materialets innehåll och användaren bedömer själv om materialet kan brukas för ifrågavarande syfte. Material som publicerats i MAPPA är i första hand avsett för pedagogiskt bruk och arbete med ungdomar. De får inte användas i kommersiellt syfte utan producentens samtycke.

MAPPA.fi-tjänsten administreras av Finlands natur- och miljöskolförbund rf.

Läs mera: MAPPA instruktioner

Snabbsök